Om hagen fjellsport

Hagen Fjellsport eies og drives av Halvor Hagen.

Halvor har vært godkjent Internasjonal Tindevegleder IFMGA siden 1997 og har god lokal kjennskap til de fleste fjellområder i Norge og mange steder i Alpene. Han er spesielt godt kjent i Romsdalen etter over 30 års erfaring fra aktivt bruk av Romsdalsfjella, både sommer og vinter.

Ved siden av jobben som tindevegleder jobber Halvor som skredvarsler og skredobservatør for Varsom.no / NVE. Han driver også med økologisk villsau på Monsås Gård.

Halvor ga i 2008 ut boka ”Toppturer i Romsdalen” på Fri Flyt forlag.

For å sikre kvalitet og lokal forankring benyttes bare førere som er godkjente internasjonale tindevegledere eller er tindevegledere under kvalifisering.God lokalkjennskap er en forutsetning.