SIKKERHET i fjellet

Sikkerhet og risiko er uløselig knyttet sammen i klatresporten. På den ene siden kan gode forberedelser, godt sikringshåndverk, gode klatreferdigheter og full oppmerksomhet gjøre klatring til en trygg aktivitet. På den andre siden kan et feilsteg, en dårlig sikring eller en dårlig vurdering få alvorlige konsekvenser. 

Det er menneskelig å gjøre feil. Bevissthet rundt hvilke barrierer man har mellom seg og livsfaren er essensielt for å kunne ferdes trygt i bratte fjell.

For meg er nærheten til risiko en viktig kilde for innsikt i meg selv og mitt forhold til omgivelsene. Gjennom min erfaring med å ferdes i komplekst og bratt terreng er jeg blitt flinkere til å tenke sikkerhet i andre sammenhenger. 

Det er gjennom ferdsel i natur som ikke er tilrettelagt at man best lærer å forholde seg til livsfaren. Derfor er det livsviktig å begrense tilretteleggingen av fri natur.